top of page

Oplysninger om persondata:

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Bruun Bevaring & Restaurering ApS, Cvr-nr. 38134469 

Generelt:

Gennem din aftale med os indsamles der personoplysninger om dig.

Disse retningslinjer er udarbejdet fra EU´s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra den 25. Maj. 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov. 

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger. 

PERSONOPLYSNINGER:

Hvad er personoplysninger?

Selskabet beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Selskabet. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedr.aktie- og / eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedr. ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI PERSONOPLYSNINGER?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med os består.

Når du køber en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret og fristen for betalinger er udløbet.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres. 

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos os i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke længere er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

Hvad bruger vi personoplysningerne til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale , bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder opfyldelse af den aftale du har indgået med os og fremsendelse af faktura.Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelse af aftalen.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for , at vi ( eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger. 

Retten til indsigt i dine personoplysninger.

Du har som kunde hos os ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til os. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Retten til berigtigelse af dine personoplysninger.

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse.

Retten til sletning af dine personoplysninger.

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine oplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du kræve, at dine personoplysninger slettes.

Beskyttelse af personoplysninger.

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i vores IT- system. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Retningslinjerne bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.

Kontakt:

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registeret om dig hos os, skal du rette henvendelse til vores kontor på info@bruun-br.dk.

Er der registeret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registeret om dig.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33193200

Med Venlig Hilsen

Bruun Bevaring & Restaurering ApS

Siden er opdateret den 5-3-2018

bottom of page