top of page

Fredede og bevaringsværdige bygninger.

Fredede og bevaringsværdige bygninger vidner om vores historie og identitet . Derfor er det også vigtigt, at vi passer på den enkelte bygning og de små detaljer den måtte have. Det handler igen om æstetik, hvor vi har for øje at bibeholde det håndskabte og den velskabthed det medfører.

Hos Bruun Bevaring & Restaurering ApS går vi ind for en nænsom reparation af de gamle dele istedet for at udskifte dem. Dette kræver materialekendskab, håndelag og gamle metoder. Og her benytter vi os af RAADVAD-CENTERETS restaureringsmetoder. Dette er den eneste måde, hvorpå man bevarer det æstetiske i bygningen. 

Et eksempel på en fredet bygning som Bruun Bevaring & Restaurering ApS har været med til at arbejde på er Øxnebjerg Vindmølle.

Øxnebjerg Vindmølle ligger 5 km øst for Assens. Her er der blevet udskiftet tagspån og møllen er efterfølgende blevet tjæret.

Øxnebjerg Vindmølle blev fredet i 2017.

 

Vi står også nævnt på Center for bygningsbevaring´s hjemmeside som en anbefalet virksomhed.

Du finder os under: Håndværkere- > Snedker/tømrer.

Det kan ligeledes anbefales at se deres hjemmeside igennem.

Du skal blot trykke på knappen nedenfor:

Rådgivning og ansøgning om tilskud hos det offentlige og ved private fonde.

Vi står gerne til rådighed for rådgivning i forbindelse med bevaringen af dit fredede eller bevaringsværdige hus/bygning. 

Der er flere muligheder for at søge om tilskud til fredede og bevaringsværdige bygninger og vi hjælper gerne med ansøgningen om disse. Dog skal man være opmærksom på, at disse skal søges inden projektet skydes igang - derfor er det også vigtigt, at du rådfører dig med os i god tid.

Kontakt os på 21631775.

bottom of page