top of page

Husk dit fradrag:

:

Man skal ikke snyde sig selv for eventuelle fradrag - og her er det vigtigt at huske håndværkerfradraget/servicefradraget.

Ifølge SKAT´s hjemmeside forventes det, at fradraget ændres og gøres permanent pr. 2018. Du kan løbende følge med på SKAT´s hjemmeside eller trykke på linket her: 

 

 

Der er dog visse regler, man skal være opmærksom på, når det gælder håndværkerfradraget. Nedenfor kan du læse mere:

 

 

 

Et hurtigt overblik over reglerne:

- Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 12.000 kr. årligt i håndværkerydelser. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt. Dog er det værd at bemærke, at beløbet ikke overføres automatisk mellem parterne - dette skal gøres manuelt.

- Børn der bor hjemme og som er over 18 år kan også få et fradrag på op til 12.000 kr. årligt. Dog skal det hjemmeboende barn have betalt et tilsvarende beløb - enten til håndværkeren eller til den der har betalt for ydelsen. Dette skal foregå elektronisk.

- Fradraget gælder udelukkende for arbejdsløn som er inkl. moms. Du kan IKKE få fradrag for materialer.

 

Du kan læse yderligere via Dansk Håndværk´s hjemmeside eller følge linket her: 

Skulle du have nogen spørgsmål til fradraget, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os på: 21631775.

bottom of page